top of page
Om oss
Henning Mortensen
1Z8A1163.jpg
Henning Mortensen, programleder:

Født i Asker i 1984, nå bosatt i Drammen. Utdannet lektor fra UiO og Idrettshøgskolen, i fagene historie, sosiologi og idrett. Jobber som lærer i videregående skole. Har vært programleder i historiepodcasten Den Gang Da siden oppstarten i 2015.

Hans Wilhelm Rossvoll-Hontvedt
1Z8A1129.jpg
Jørgen Lie 
1Z8A1219.jpg

© 2018  Den Gang Da

Født i Askim i 1983, nå bosatt i Drammen. Utdannet lektor fra NTNU, UiO og Høgskolen i Volda, i fagene historie, religion, nordisk og musikkvitenskap. Jobber som lærer i videregående skole. Har vært med i historiepodcasten «Den Gang Da» siden oppstarten, først som fast gjest og temaekspert, deretter som paneldeltager.

Jørgen Lie, paneldeltager:
Hans Wilhelm Rossvoll-Hontvedt, paneldeltager:

Født i Oslo i 1986, nå bosatt i Drammen. Utdannet lektor fra UiO, i fagene historie og nordisk. Jobber som lærer i videregående skole. Har vært med i historiepodcasten «Den Gang Da» siden oppstarten, først som fagansvarlig, deretter som paneldeltager.

Hans Wilhelm Rossvoll-Hontvedt, paneldeltager:
bottom of page